Rekrutacja do projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” – 2023

 

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie

„DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” edycja 2023

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”

W ramach projektu dofinansujemy uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski i  obchody uroczystości  związanych z uchwaleniem  Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi z uwzględnieniem polskich tradycji dla  organizacji polonijnych.

Złóż wniosek i pozyskaj dofinansowanie projektu:  wniosek projekt DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja 2023

Termin złożenia wniosków do 15 maja 2023

Maksymalna kwota dofinansowania  na realizację 2 działań-  5000,00 zł

podmioty z Ukrainy mają możliwość realizacji  dwóch lub  jednego działania – maksymalna kwota dotacji  – 2500,00 zł ( w przypadku realizacji jednego działania).

Okres realizacji projektu : od 1 maja do 30 listopada 2023

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyzna mini-granty na realizacje wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości Polski i   obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi w co najmniej 24 środowiskach polskich na świecie ( dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji ).

 

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie
„DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”

W ramach projektu dofinansujemy  uroczystości  związane z uchwaleniem  Konstytucji 3 Maja, Dniem Polonii,  uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski  z uwzględnieniem polskich tradycji dla 25 organizacji polonijnych.

Złóż wniosek i pozyskaj dofinansowanie projektu:

Termin złożenia wniosków do 15 maja 2023

Maksymalna kwota dofinansowania  na realizację 2 działań –  5000,00 zł

podmioty z Ukrainy mają możliwość realizacji  jednego działania – maksymalna kwota dotacji  – 2500,00 zł 

Okres realizacji projektu : od 1 maja do 30 listopada 2023

 

W ramach działania Fundacja Wolność i Demokracja przyzna mini-granty na realizacje wydarzeń związanych z uroczystymi obchodami Dnia Niepodległości Polski i   obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi w co najmniej 25 środowiskach polskich na świecie. ( dofinansowanie uatrakcyjnienia uroczystych obchodów z uwzględnieniem polskich tradycji ).

W ramach projektu mogą być sfinansowane następujące działania:

działania obowiązkowe: 

– Organizacja stoiska niepodległościowego 

–  “Znicz dla Bohatera” – zadanie przewiduje zapalenie znicza oraz udekorowanie wstążką biało-czerwoną polskich miejsc pamięci ( złożenie kwiatów na grobach żołnierzy i innych ludzi walczących o Niepodległość Polski). Zaangażowanie w to działanie dzieci i młodzieży.

dowolne działania dodatkowe uatrakcyjniające uroczyste obchody świąt:

  • warsztaty przygotowania kotylionów,
  • konkursy tematyczne,
  • uroczyste akademie ze śpiewem pieśni Patriotycznych
  • aktywność na świeżym powietrzu,
  • bieg, emisje filmów o tematyce patriotycznej,
  • organizacja koncertów, spektakli
  • wydruk roll-upów z infografikami poświęconymi tematyce działań,
  • poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni,
  • zakup/ upieczenie rogali Świętomarcińskich

Wydatki kwalifikowane które można ponosić w ramach realizacji 2 wydarzeń :

Dofinansowanie uroczystych 2 wydarzeń w jednej organizacji polonijnej : obchodów Święta Niepodległości i rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi Polskiej, Dnia Polonii i Polaków za granicą z uwzględnieniem polskich tradycji (organizacja stoiska – dekoracje, materiały promocyjne, upominki, honoraria, wynajem sali i sprzętu, wynajem/zakup wyposażenia stoiska, usługi fotograficzne i video, druk materiałów, poczęstunek, usługi transportowe, środki dezynfekcji i ochrony osobistej, koszt organizacji wydarzeń on-line, abonament, zoom,)

Organizacja polonijna składająca wniosek o dofinansowanie uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski i obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polaków i Polonii poza granicami Polski, Dnia Flagi  Polski zobowiązuje się:
– zorganizować dwa wydarzenia polonijne, ( organizacje z Ukrainy mogą  zadeklarować realizację jednego wydarzenia)
– zapewnić udział co najmniej 50 uczestników w każdej z organizowanych uroczystości ( potwierdzone imienną listą obecności)
– spełnić obowiązki informacyjne odnośnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji Wolność i Demokracja zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej umieszczenie logo i informacji o dofinansowaniu projektu,

– zapewnić zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość Polski ( w miejscach pamięci zlokalizowanych w pobliżu organizacji polonijnej).

„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

osoba do kontaktu : [email protected]