Rodzina polonijna Winnica – Warszawa

Tym razem Rodzinę polonijną stworzyły: Centrum Rozwoju i Partnerstwa w Winnicy oraz Szkoła Podstawowa nr 31 w Warszawie  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskie

Odbyły się wymiana szkolne połączona z objazdem historycznym na Ukrainie 34 uczestników po 17 z Polski i Ukrainy ( 15 dzieci +2 opiekunów)

Projekt w Szkole podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W gorącym przedświątecznym okresie nasza szkoła wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja  w ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”:  „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”.

W ramach projektu gościliśmy w naszej szkole 15 uczniów i 2 nauczycieli polskiego pochodzenia z Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy na Ukrainie.

Młodzież z Winnicy i 15-osobowa grupa młodzieży polskiej pod opieką pani Izabeli Rudny i pana Olega Levyts’kyy  wspólnie przygotowywała się do obchodów 100 rocznicy Dnia Niepodległości Polski. W ramach tych przygotowań uczniowie uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych lekcjach języka polskiego i historii, a także innych przedmiotów. W celu przybliżenia historii Polski i dróg do jej niepodległości wspólnie odwiedziliśmy Twierdzę Modlin, Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Powstania Warszawskiego. Polska młodzież przygotowała krótki spacer po historycznych miejscach Warszawy, wcielając się w rolę przewodników.

W ramach tego spotkania promowaliśmy także tradycje i zwyczaje związane z rokiem polskim, kulturą, tradycją i sztuką. Aby przybliżyć młodzieży polonijnej tradycję polskich świąt Bożego Narodzenia uczniowie zostali zaproszeni na koncert kolęd i szkolne jasełka. Została również zorganizowana dla uczniów z Polski i Ukrainy wspólna wieczerza wigilijna z tradycyjnym opłatkiem, czytaniem Pisma Świętego, tradycyjnymi potrawami wigilijnymi i wspólnym kolędowaniem.

Wspólnie spędzony czas był bardzo cenny zarówno dla młodzieży z Winnicy jak i z Warszawy. Oprócz pracy i zwiedzania miało miejsce wiele przyjacielskich rozmów, wymiany doświadczeń i zainteresowań. Mamy nadzieję, ze zawarte przyjaźnie przetrwają długi czas.

Dziękujemy bardzo naszym gościom z Winnicy oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 31 za zaangażowanie we wspólne działania. Jednocześnie wielkie podziękowania należą się rodzicom polskich uczniów, za to, że w gorącym przedświątecznym okresie a zarazem czasie wystawiania ocen umożliwili swoim pociechom udział w projekcie.

 

W dniach 21.04.2018-27.04.2018 15. uczniów oddziałów gimnazjalnych naszej szkoły pod opieką pani Izabeli Rudny i pana Olega Levyts’kyy udało się do Winnicy na Ukrainie, by kontynuować przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Było to możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemie oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polski ze szkołami w Polsce” za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Zaraz po przyjeździe na miejsce uczniowie z Polski udali się do polonijnych domów w Winnicy, bowiem w trakcie pobytu dzieci z naszej szkoły gościły u rodzin polskiego pochodzenia. Po południu udaliśmy się na wspólny spacer, a następnie podziwialiśmy przepiękny pokaz fontann. Kolejnego dnia razem z młodzieżą polonijną odwiedziliśmy winnickie szkoły, w których odbyły się wspólne zajęcia mające na celu integrację młodzieży, a także przygotowanie do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Po południu poszliśmy na spacer po Winnicy, w czasie którego w rolę przewodników po mieście wcieliła się młodzież polonijna. Kolejnym punktem programu było odwiedzenie miejsc związanych z polską tradycją i historią. W tym celu udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Kamieńca Podolskiego i Chocimia. Kolejny dzień obfitował w następne atrakcje. Odwiedziliśmy Muzeum Pirogowa, a następnie odbyły się zajęcia poświęcone realizacji projektu. Z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 31 i uczniami z polskiej szkoły przy Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” spotkał się również konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. Zwieńczeniem naszego pobytu był wspólny pożegnalny piknik polonijny.

Podczas tego wyjazdu odbywały się nie tylko zajęcia poświęcone obchodom 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ale również zacieśnianie przyjaźni pomiędzy młodym pokoleniem Polaków z kraju i z Ukrainy. Wspomnienia wspólnie spędzonych chwil pozostaną na długo w naszej pamięci, a zawarte znajomości będą kontynuowane dzięki korespondencji elektronicznej i mediom społecznościowym.

Serdecznie dziękujemy Panu Aleksemu Mazurowi i Pani Marii Kozyrskiej-Mazur  z Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” za doskonałą organizację pobytu polskiej młodzieży w Winnicy, za ciepło i serdeczność, z którymi na każdym kroku się spotykaliśmy. Dziękujemy również wszystkim rodzinom polonijnym za ich troskę i opiekę oraz tak wspaniałe przyjęcie polskiej młodzieży w swoich domach.

 

foto i info za https://sp31waw.edupage.org/text88/?eqa=dGV4dD10ZXh0JTJGdGV4dDg4

 

Projekt w Centrum Rozwoju i Partnerstwa w Winnicy 

W dniach 21-27 kwietnia 15 osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z opiekunami gościła Izabela Rudny i Олег Левицький (Oleg Levitskyy) w Winnicy w Центр Розвитку і Партнерства “ПОЛОНІЯ”. Wymiana odbywała się w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”. Polska młodzież odwiedziła miasto Winnica w ramach realizacji dwuletniego projektu wymiany międzyszkolnej “Rodzina polonijna”, który został poświęcony stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości i został zrealizowany ze środków MEN za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.

Po rozgoszczeniu się w rodzinach, wszyscy spotkali się na wycieczce do podziemi pod kościołem Matki Boskiej Anielskiej, następnie dzieci uczestniczyły we mszy świętej, a następnie zwiedziły Winnicę i oczywiście obejrzały program świetlno-muzyczny słynnej winnickiej fontanny. Mieliśmy także spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Winnicy – panem Damianem Ciarcińskim, zwiedziliśmy miejsca, związane z Polakami na Podolu – Kamieniec Podolski, Chocim. A przede wszystkim było dużo radości z przebywania razem. Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest dwuletni, obejmuje lata kalendarzowe 2017 i 2018, i obecnie odbył się drugi jego etap. Wyjazd edukacyjny uczniów i nauczycieli do partnerskiej szkoły zrealizowany jest w celu wzmocnienia stałych partnerskich relacji pomiędzy gronem pedagogicznym, uczniami szkół funkcjonujących w systemie oświaty Ukrainy oraz szkół sobotnich funkcjonujących przy organizacjach polonijnych oraz wspólne przygotowanie się do obchodów 100 rocznicy Dnia Niepodległości Polski.
Jest to bardzo ważne wydarzenie jak dla dzieci mieszkających w Polsce, tak i, a może przede wszystkim dla polskich dzieci mieszkających za granicami Polski.
Zadaniem projektu jest wspieranie odrodzenia i budowania polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży poprzez wspólne przygotowanie się do obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski.

Publiée par Олексій Мазур sur Lundi 30 avril 2018

Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja  jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

MEN małe