Rok szkolny w Złoczowie zaczął się z “Weselem”

Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie na Ukrainie po raz kolejny aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji  Narodowego Czytania prowadzonej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej  Andrzeja Dudy.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. Akcja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w naszej szkole odbyło się w dniu 2 września 2017 roku i było połączone z inauguracją nowego roku szkolnego 2017/2018. Przez dwie godziny uczniowie, nauczyciel, rodzice i zaproszeni goście czytali uczniom fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Narodowe Czytanie jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.