Rusza rekrutacja do wizyty studyjnej


Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza 16-osobową grupę dyrektorów szkół z polskim językiem nauczania, dyrektorów szkół sobotnio-niedzielnych oraz prezesów organizacji polskich prowadzących działalność oświatową na Ukrainie do udziału w wizycie studyjnej.

Wizyta odbędzie się w dniach 11-15 czerwca 2017 roku w Warszawie. Jej celem jest rozwój i doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie zarządzania placówką oświatową, w tym opracowania planu jej rozwoju uwzględniającego główne obszary działalności szkoły, oraz pracy projektami.

Warunki uczestnictwa i ankieta


Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
MEN małe