SKŁADAMY NAJSZCZERSZE KONDOLENCJE RODZINIE, BLISKIM I REDAKCJI „KURIERA GALICYJSKIEGO”