Śladami znanych Polaków wycieczka edukacyjna uczniów Szkółki Języka Polskiego Przy Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek w Gródku Jagiellońskim

 

12 sierpnia dwadzieścia jeden osób ze Szkółki Języka Polskiego Przy Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek w Gródku Jagiellońskim wraz z Siostrą Karoliną Słomińską SAC udało się do Lwowa, by szukać miejsc związanych z wielkimi Polakami. Przy Ratuszu Miejskim czekała na nas pani Irena Baczyńska – przewodnik po Lwowie. Oglądaliśmy przebudowę miasta, którą Lwów zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Byliśmy w domu Jana III Sobieskiego (obecnie muzeum), zwiedzaliśmy Katedrę Lwowską, w której śluby złożył król Jan Kazimierz, oddając swoje ówczesne ziemie pod opiekę Matki Bożej. Spacerowaliśmy po uliczkach, którymi niegdyś chodzili Władysław Bełza, Maria Konopnicka, Stanisław Lem. Spoglądaliśmy z nostalgią na to, co pozostało do naszych czasów. Po pięciu godzinach biegania (ponieważ dzieci nie umieją chodzić spokojnie) udaliśmy się na wielkie tatarskie czebureki, które dzieci bardzo lubią, oraz lwowską kawę. W drodze powrotnej w naszym autobusie zapanowała cisza. Na koniec można by wspomnieć słowa jednego z poetów: „Kto cię znał, Lwowie, ten cię wspomina, a kto cię kochał, nie zapomina”.

Działania zostało zrealizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie

„Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”