Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury w Berdyczowie jest bezpieczna.

Dostosowanie do nowych realiów

Dzięki zastosowaniu restrykcyjnych środków ostrożności Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury w Berdyczowie jest bezpieczna.

Już od ponad roku żyjemy w warunkach pandemii COVID-19. Po raz pierwszy w życiu zetknęliśmy z tak długo obowiązującymi obostrzeniami, które uniemożliwiły nam normalną pracę. Jednak czas nie stoi w miejscu, a dzieci i młodzież potrzebują wychowania i wiedzy. Dlatego postanowiliśmy nie zamykać naszej Sobotniej Polskiej Szkoły i kontynuować naukę. Wszak podstawowym celem Berdyczowskiego Oddziału ZPU jest stworzenie w Berdyczowie warunków do upowszechnienia znajomości języka polskiego, do odrodzenia i krzewienia polskiej kultury i obyczajów oraz odrodzenia narodowego mieszkańców pochodzenia polskiego.

Żeby uchronić nauczycieli i uczniów przed ewentualnym ryzykiem zakażenia, podjęliśmy szereg kroków. Zakupiliśmy środki antyseptyczne i wprowadziliśmy nakaz obowiązkowego noszenia maseczek. Klasy podzieliliśmy na grupy, które mają lekcje na przemian. Dzieci siedzą w ławkach pojedynczo. Po każdej lekcji nauczyciele dezynfekują je i wietrzą całe pomieszczenie, a uczniowie nacierają ręce środkami antyseptycznymi. Po zajęciach klasy są sprzątane i odkażane preparatami dezynfekcyjnymi. Jeśli ktoś ma objawy zakażenia, nie przychodzi do szkoły.

Przestrzeganie tych wszystkich zasad przyniosło już swoje skutki: na koniec marca nikt spośród nauczycieli i uczniów nie zachorował. Pragniemy, żeby tak było do końca roku szkolnego i by COVID-19 nie przekroczył progu naszej placówki.

Sobotnia Szkoła Nauczania Języka Polskiego, Historii i Kultury w Berdyczowie jest wspierana przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu Projekt „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.