Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Lekcje edukacyjne w Kijowie

Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy ZPU dołączyła się do historycznego projektu edukacyjnego “Sojusz Piłsudski – Petlura 1920r. Razem ku Wolności” realizowanego przez Fundacja Wolność i Demokracja.
w 2020 r mija ? rocznica sojuszu między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zawartego w kwietniu 1920 roku w czasie wojen Polski i Ukrainy z Rosją bolszewicką. Ideą projektu jest budowanie wspólnej tradycji historycznej łączących społeczność ????
Pani Anna  Morgaczowa rozpoczęła cykl spotkań dotyczących współpracy polsko-ukraińskiej w ramach sojuszu Piłsudski-Petlura. Pod czas zajęć wykorzystywano teczki edukacyjne zawierające karty, mapy, scenariusze opracowanych 5 lekcji, a także karty prac, przygotowane we współpracy z Muzeum Historii Polski.
Działanie jest realizowane przez  Fundację Wolność i Demokracja  w ramach  projektu  „ Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności”.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Lesia Jermak