Spotkanie polskich nauczycieli w Iwano-Frankiwsku

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku było inicjatorem spotkania nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty Ukrainy. Spotkanie odbyło się w dniu 17 lutego 2017 roku. Nauczycielom przedstawiono działalność CKPiDE oraz omówiono perspektywy współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury.

Każdy z nauczycieli miał też okazję do zaprezentowania swojej szkoły i stosowanych metod nauczania, jak również do podzielenia się doświadczeniami pedagogicznymi w zakresie rozwijania umiejętności pisania w języku polskim.

Obecnie w Stanisławowie język polski uczy 1256 dzieci w sześciu ogólnokształcących szkołach średnich. Z czego dwie szkoły naucza języka w formie fakultetu i kółek zainteresowań (łącznie 99 dzieci).

Warto też zwrócić uwagę, że w sytuacji niewielkiej liczby szkół publicznych, gdzie język polski jest wykładany jako obcy, ciężar nauki języka polskiego spoczywa na punktach nauczania języka polskiego, działających przy organizacjach polskich, jak i parafii rzymsko-katolickiej. W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego języka polskiego uczy się 100 osób.

Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz poznania się.

CKPiDE http://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/1400-spotkanie-nauczycieli-jezyka-polskiego-uczacych-w-systemie-oswiaty-ukrainy

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wspierane jest przez Fundację Wolność i Demokracjaze środków Senatu RP.