Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego na Wołyniu w Lubomlu dołączyło do Narodowego Czytania

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego na Wołyniu w Lubomlu

Narodowe Czytanie  “Balladyny” Juliusza Słowackiego odbyło się 5 września w sali gimnazjum nr.1 w Lubomlu. Uroczystość zorganizowana przez miejscowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego.

Po powitaniu zebranych   Włodzimierz Pedycz  odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników Narodowego Czytania.

Zatem wszyscy oglądali krótki film o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.

“Balladynę” czytali członkowie Stowarzyszenia oraz uczniowie szkoły polskiej przy Stowarzyszeniu:

Pustelnik- Dmytro Jacyna

Kirkor- Włodzimierz Pedycz

Wdowa- Marta Seluk

Balladyna-Eugenia Dmytruk

Alina-Walentyna Olech

Grabiec-Pawło Moroz

Filon- Mykoła Moroz

Goplana-Natalia Sokowikowa

Skierka- Tamara Własiuk

Chochlik-Maksym Rizenko

Pod koniec przedsięwzięcia było wspólne oglądanie nagranej wystawy “Balladyna” w wykonaniu aktorów polskich.

Uczestnikami Narodowego czytania w Lubomlu byli członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele, uczniowie szkoły polskiej przy SKP oraz ich rodzice.

Projekt sfinansowany ze środków  Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Autor: Włodzimierz Pedycz
Prezes SKP im. M.K. Ogińskiego
w Lubomlu na Wołyniu