Święty Mikołaj zawitał do Kowla

Święty Mikołaj w swojej drodze przez świat przybył 10 grudnia, w piątek po południu, także do Szkoły Polskiej w Kowlu. Miał na sobie swój tradycyjny strój, czyli czerwony płaszcz obszyty białym futrem, czerwoną czapkę i czerwone rękawice. W ręku trzymał pastorał. Przyjechał saniami na kołach, bo akurat stopniał śnieg.

Najpierw przywitał się ze wszystkimi i opowiedział o swojej misji, którą ma do spełnienia co roku w okolicach Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Potem rozdawał prezenty, które miał w swoim dużym czerwonym worku. Uczniowie recytowali pięknie wiersze o świętym i śpiewali przeróżne piosenki przygotowane dla tak szanownego gościa. Do śpiewania refrenów piosenek przyłączali się wszyscy uczniowie i rodzice.

Po rozdaniu prezentów Święty Mikołaj życzył uczniom radosnych, spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego 2022 Roku i odjechał w dalszą drogę.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Wiesław Pisarski
nauczyciel języka polskiego skierowany ORPEG do pracy dydaktycznej do Kowla