Szkoła Letnia w Chmielnickim

W dniach 10-20 lipca w Chmielnickim odbywały się zajęcia Szkoły Letniej w ramach projektu „Biało-czerwone ABC”.

Zajęcia obejmowały kurs literaturoznawczy i kulturoznawczy. W ich trakcie uczniowie zapoznali się z renesansem, osobą i twórczością przedstawiciela polskiego odrodzenia Jana Kochanowskiego, analizowali jego popularniejsze dzieła, takie jak „Pieśń XX”, fraszkę „O żywocie ludzkim” oraz „Tren X”. Przy tej okazji poznali podstawowe figury stylistyczne.
Ćwiczenia językowe odbywały się z uwzględnieniem poziomu zaawansowania uczestników, których podzielono na dwie grupy: zaawansowaną i średnio zaawansowaną. W tej drugiej słuchacze przyswajali słownictwo związane z zawodami, rozmawiali o przyszłości, planach na studia, na wakacje. Konstruowali zdania w czasie przyszłym prostym i złożonym, używali trybu przypuszczającego i deklinacji.
Uczestników zajęć zapoznano z romantyzmem, z kluczowymi dla tej epoki literackiej pojęciami jak: tyrteizm, mesjanizm, wallenrodyzm, werteryzm, bajronizm. W tym kontekście słuchacze omawiali twórczość Adama Mickiewicza. Zajęcia teoretyczne przygotowały ich merytorycznie do analizy i interpretacji Inwokacji z „Pana Tadeusza” Mickiewicza, „Z pamiętnika Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego i „Mojej piosenki” Cypriana Kamila Norwida.
Uczniowie poznali działalność grup literackich z okresu dwudziestolecia międzywojennego: Skamandra, Awangardy Krakowskiej, Żagarów i futurystów. Analizowali wiersze Juliana Tuwima, Bruna Jasieńskiego. Prezentacja zatytułowana „E’viva l’arte, czyli o poezji Młodej Polski” pozwoliła im odkryć twórczość Leopolda Staffa, Jana Kasprowicza, Bolesława Leśmiana i motywy w ich twórczości. Nauczyli się odnajdywać wpływy filozofii Nietzschego, Bergsona i Schopenhauera w twórczości polskich poetów. Poznali pojęcia takie jak: symbolizm, chłopomania, dekadentyzm, fin de siècle, hasło „sztuka dla sztuki” i inne.
W toku zajęć przedstawiono życiorysy wielkich Polaków, takich jak Czesław Miłosz, Karol Wojtyła, Lech Wałęsa, Józef Piłsudski, Fryderyk Szopen, Jacek Malczewski.
Nauka obejmowała pisanie rozprawki, poznanie najważniejszych świąt obchodzonych w Polsce i ich odpowiedników na Ukrainie. Była wycieczka do Kamieńca Podolskiego, gdzie słuchacze zapoznali się z twórczością Henryka Sienkiewicza, głównie Trylogią.

01 02 03 04 05


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

godlo_z podpisem