Szkoła Letnia w Gwardijskiem

W dniach 23.07 – 3.08.2017 trwa Szkoła Letnia realizowana przez organizatora lokalnego – Parafię Św. Wojciecha przy Kościele Opatrzności Bożej w Gwardiejskiem (Felsztynie). 

Uczestnicy Szkoły Letniej poszerzają słownictwo i pogłębiają biegłość w języku polskim poprzez oglądanie baśń i legend o Polsce w języku polskim. Dzięki gier i zabawom słowotwórczym dzieci poddają próbie zdobytą wiedzę. Aby dać upust energii, wolontariusz Fundacji Wolność i Demokracja pani Jadwiga Biegała animuje gry i zabawy ruchowe na powietrzu. 


Szkoły Letnie na Ukrainie są organizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.