Wspólny projekt żytomierskiej szkoły nr 6 i nowogrodzkiego liceum nr 11

Prezentujemy efekty współpracy szkoły nr 6 z Żytomierza i Liceum nr 11 z Nowogrodu Wołyńskiego w ramach budowania sieci szkół partnerskich, w których uczy się języka polskiego. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z realizacji projektu. Projekt „Zwierciadło polskiej niepodległości” jest dobrym przykładem tego, że w dobie współczenych [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu aranżacji pracowni języka polskiego. Gimnazjum nr 3 w Żytomierzu

Prezentację stworzenia nowej klasy języka polskiego oraz krótki zarys historyczny żytomierskiego Gimnazjum nr 3.  W gimnazjum zajęcia z języka polskiego odbywają się od V do IX klasy. Na lekcje uczęszcza 150 uczniów. Nauczycielką polskiego jest pani Mirosława Starowierowa. Проект «Обираю польську мову. Промоція польської мови в українських [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 24 m.Tarnopol

Umieszczamy prezentację nowej klasy języka polskiego w Tarnopolskiej szkole nr 24. Wspólnymi siłami powstała nowa wyspecjalizowana sala ułatwiająca poznanie języka polskiego. W Szkole ogólnokształcącej I-III stopnia nr 24 w Tarnopolu kształci się ok. 1600 uczniów. Jedna trzecia dzieci poznaje język polski. Nauczycielem języka polskiego jest [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 12 m. Winnica (WIDEO)

Wideo prezentuje efekty pracy przy aranżacji klasy języka polskiego w Winnickiej szkole nr 12.  W Winnickiej szkole nr 12 zajęcia z języka polskiego są prowadzone od we wszystkich klasach. Uczy się polskiego około 300 uczniów. W szkole lekcje z języka polskiego prowadzą dwie nauczycielki – Pani Riaboszapka Olena i Pani Bowrowska Julia. Dane [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Nowy Rozdół

Szkoła nr 5 w Nowym Rozdole przekazała prezentację efektów realizacji stworzenia klasy języka polskiego.  W Noworozdolskiej szkole I-III stopnia nr 5 język polski prowadzą nauczycielki Pani Szyszkа O. i Pani Zasiedko D. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 5 po 9 w których uczy się języka ponad 300 uczni. Dane przedsięwzięcie jest [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Niżyn

Niżyńska szkoła ogólnokształcąca nr 1 przygotowała swoją prezentację z aranżacji pracowni języka polskiego. Na zdjęciach zobaczymy jak odbywało się “przemienienie” zwykłej klasy w klasę dedykowaną do nauki języka polskiego. Lekcje języka polskiego w Niżyńskiej szkole ogólnokształcącej nr 1 są prowadzone poprzez Pani Ałłę Sztepurę w [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Uładówka

W Uładówieckiej średniej szkole powstała pracownia języka polskiego. Efekty pracy i sam proces “przemienienia” zobaczymy w zamieszczonej prezentacji. Język polski w średniej szkole ogólnokształcącej I-II stopnia w Uładówce poznaje 25 uczni. Zajęcia są prowadzone z 5 po 8 klasę. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Tetiana [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 8 m. Winnica

Zachęcamy do obejrzenia efektów pracy przy aranżacji pracowni języka polskiego oraz działalności śródrocznej w szkole nr 8 miasta Winnica. Winnicka szkoła ogólnokształcąca I-III stopnia nr 8 nalicza prawie 700 uczniów. Język polski poznaje około 170 dzieci . Zajęcia są prowadzone od klasy 5 po 11. Prowadzi lekcje nauczycielka pani Tabaczuk [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Nowograd Wołyński

Umieszczamy relację fotograficzną procesu stworzenia gabinetu języka polskiego Nowogradwołyńskiej szkoły nr 8. W Nowogradwołyńskiej szkole ogólnooświatowej I-III stopnia nr 8 również powstał piękny gabinet języka polskiego. Na lekcje języka polskiego uczęszcza ponad 150 uczni od klasy 5 po 9. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Alina [...]
Czytaj więcej

“WKŁAD WIELKICH POLAKÓW W KSZTAŁTOWANIE…” JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH UKRAIŃSKICH. TARNOPOLSKA SZKOŁA NR 19

W Tarnopolskiej szkole nr 19 2 października 2018 roku odbyła się wystawa tematyczna „Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas szóstych uczących się języka polskiego jako obcego – dwie grupy po 24 [...]
Czytaj więcej