I turnus wyjazdu edukacyjnego “Warszawskie lato z Polską”

W dniach 1 do 10 lipca Fundacja Wolność i Demokracja miała przyjemność gościć 69 osobową grupę dzieci i młodzieży z Litwy i Łotwy wraz z opiekunami, którzy spędzali czas ze swoimi rówieśnikami z Polski w Warszawie i okolicach, pogłębiali znajomość języka, kultury, historii i geografii Polski, uczestniczyli w warsztatach kompetencji miękkich i postaw obywatelskich oraz zwiedzali najważniejsze zabytki Warszawy.

Od lipca 2015 roku Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła realizacje kolejnego projektu pod tytułem “Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską”, skierowanego do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi. Udział w projekcie jest nagrodą dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, która osiąga najlepsze wyniki w nauce przedmiotów ojczystych i aktywnie włącza się w życie lokalnej polskiej mniejszości narodowej w swoim kraju zamieszkania. W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2015 roku Warszawę odwiedzi 240 polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi wraz z opiekunami.

DSC_0304DSC_0058DSC_0074DSC_0295 DSC_0464


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu “Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe