Trwa II etap VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024

W dniu  9.06.2024 odbył się egzamin pisemny w ramach II etapu II Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Do egzaminu on-line za pomocą platformy https://olimpiadahistoriipolski.pl/ przystąpiło 40 młodych Polaków w wieku 10-13 lat z 12 krajów (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry).

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki    Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 r. 

 

 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa 

Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej i polonijnej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. 

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą m.in. indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.