TV Biełsat

 

Telewizja Biełsat to niezależny od białoruskich władz kanał telewizyjny, którego codzienny program powstaje na Białorusi, a emitowany jest drogą satelitarną z Polski. Programy Biełsatu przygotowywane są przez białoruskich dziennikarzy, w całości w ich ojczystym języku. Idea powołania pierwszej niezależnej telewizji na Białorusi zrodziła się w 2006 roku w gronie polskich i białoruskich dziennikarzy z Agnieszką Romaszewską-Guzy na czele. Inicjatorów projektu wspierało Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. W Polsce poparły go zgodnie najważniejsze siły w Parlamencie. Stacja rozpoczęła nadawanie w Światowym Dniu Praw Człowieka, 10 grudnia 2007 roku, jako wyspecjalizowany kanał zagraniczny polskiej telewizji publicznej.

Telewizja Biełsat powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie na prawdziwą informację i niezależną kulturę, zgłaszane przez białoruską inteligencję w sytuacji nasilenia cenzury i represji wobec oponentów reżimu Aleksandra Łukaszenki. Stacja ma służyć budowaniu mostów pomiędzy Europą a Białorusią oraz wspierać społeczeństwo obywatelskie w tym kraju.

Biełsat jest największym w Europie i na świecie projektem wspierającym wolne media na Białorusi. Pod wieloma względami przypomina przedsięwzięcia medialne takie jak Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki, które w czasach komunistycznych z sukcesem budowały w Polsce fundamenty wolności i społeczeństwa obywatelskiego.

Kanał powstał i działa na mocy porozumienia między Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP a Telewizją Polską S.A., które zakłada wieloletnie finansowanie i współtworzenie Biełsatu.

Dodatkowo, kierownictwo stacji dąży do jak najszerszego umiędzynarodowienia źródeł finansowania kanału. Fundacja Wolność i Demokracja, która od początku była zaangażowana we współtworzenie i wspieranie kanału, dziś jest organizacją partnerską m. in. pośredniczącą w pozyskiwaniu oraz wdrażaniu wsparcia międzynarodowego dla Telewizji Biełsat. Jak dotąd udało nam się otrzymać wsparcie finansowe w wysokości ponad 30 mln zł od wielu organizacji i rządów państw demokratycznych. Wśród nich są m.in.: SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady i Komisja Europejska.

 

Skip to content