Uczniowie z Hamburga uczestniczyli w Konkursie Plastycznym „Plakat na Święto Niepodległości”

Uczniowie szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech w Hamburgu uczestniczyli w Konkursie Plastycznym „Plakat na Święto Niepodległości”, który został ogłoszony w ramach projektu NIEPODLEGŁA1918.PL. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej z siedzibą w Krakowie, celem zaś – „aktywizacja polonijnych i polskich środowisk szkolnych za granicą do zorganizowania i przeprowadzenia wydarzeń upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.  Założeniem konkursu w kategorii plastycznej było wykonanie pracy mającej promować uroczystości lub wydarzenia szkolne związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w miejscu zamieszkania uczestników konkursu.
Do konkursu przystąpiło sześciu uczniów: Sabina Kuligowska lat 9, Jakub Drabek lat 7, Martina Drabek lat 12, Dion Skwara  lat 11, Felix Beresiński lat 11, Emilia Beresińska lat 7. Wszyscy zostali nagrodzeni.
Martina Drabek zajęła III miejsce w Konkursie Plastycznym „Plakat na Święto Niepodległości”.
Gratulujemy!

Emilia Beresińska lat 7

Jakub Drabek  lat 7

 

  Sabina Kuligowska lat 9

 Felix Beresiński lat 11

 

Polska Macierz Szkolna w Niemczech jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja.