Uczniowie szkoły w Hamburgu uczestniczyli w Konkursie plastycznym „Plakat na Święto Niepodległości”

Uczniowie szkoły w Hamburgu uczestniczyli w Konkursie plastycznym „Plakat na Święto Niepodległości”, który został ogłoszony w ramach projektu NIEPODLEGŁA1918.PL. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej z siedzibą w Krakowie, zaś celem – „aktywizacja polonijnych i polskich za granicą środowisk szkolnych do zorganizowania i przeprowadzenia wydarzeń upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.  Założeniem konkursu w kategorii plastycznej było wykonanie pracy plastycznej, która miała promować uroczystości lub wydarzenia szkolne związane z obchodami Święta Niepodległości w miejscu zamieszkania uczestników konkursu.

Sześciu uczniów przystąpiło do konkursu i wszyscy zostali nagrodzeni. Uczennica Martina Drabek (lat 12) zajęła III miejsce.

Uczniowie:

  1. Sabina Kuligowska lat 9
  2. Jakub Drabek lat 7
  3. Martina Drabek lat 12
  4. Dion Skwara   lat 11
  5. Felix Beresiński lat 11
  6. Emilia Beresińska lat 7

 III miejsce w KONKURSIE PLASTYCZNYM „PLAKAT NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” zajęła uczennica MARTINA DRABEK lat 12.

GRATULUJEMY!

Emilia Beresińska lat 7

Jakub Drabek  lat 7

 

  Sabina Kuligowska lat 9

 Felix Beresiński lat 11

 

Polska Macierz Szkolna w Niemczech jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja