Uroczyste obchody 103 rocznicy Dnia Niepodległości w Szkole Polskiej w Użhorodzie

11 listopada to jedno z najbardziej oczekiwanych świąt państwowych w Szkole Polskiej sobotnio-niedzielnej im. ks. prof. J. Tishnera w Użhorodzie.

Uroczyste obchody 103 rocznicy Dnia Niepodległości rozpoczęte  od śpiewania Hymnu narodowego.

 Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składajmy i w hołdzie wolności Hymn Polski śpiewajmy!!!
 Wiersze, piosenki patriotyczne oraz wzmianka historyczna, katechizm polskiego dziecka, Hymn Młodych, gra i wiedza, warsztaty piernikowe ozdobione w biało-czerwone barwy  urozmaiciły świętowanie uroczystości w szkole.
Szkoła Polska sobotnio-niedzielna im. ks. prof. J. Tishnera w Użhorodzie  jest wspierane w ramach projektu ” Biało-czerwone ABC”.
Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.