Uroczystość Odzyskania Niepodległości w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej

Uroczystość Odzyskania Niepodległości w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej rozpoczęła się od udziału w akcji organizowanej przez MEN „Szkoła do hymnu” w której wzięli udział uczniowie Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie.

Uroczystość 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w czasie panującej pandemii ze względu na limity osób została podzielona na części. Pierwsza część uroczystości odbyła się od złożenia kwiatów i zapaleniu zniczy przy Mauzoleum Polaków pochowanych na cmentarzu w Złoczowie oraz grobie Nieznanego Polskiego Żołnierza. Drugą część uroczystości rozpoczęła pani prezes Halina Stojanowska powitaniem przybyłych uczniów oraz odśpiewaniem hymnu. Następnie nauczyciel pani Bożena Majewska przypomniała uczniom historię Odzyskania Niepodległości. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie sobotniej szkoły recytowali wiersze a chór działający przy szkole śpiewał pieśni patriotyczne. Po części artystycznej odbyło się spotkanie przy pizzy, kawie, herbacie oraz słodyczach.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.