Uroczystości z okazji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Odessie

W trzecią sobotę maja cała Ukraina obchodzi Dzień Europy. Dzień Europy – święto wspólnych wartości i historii wszystkich narodów kontynentu obchodzone na Ukrainie od 2003 roku. W tym roku Odeska Polonia organizowała obchody pod pomnikiem Adama Mickiewicza w samym centrum Odessy. Podczas uroczystości z okazji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wszystkich świąt majowych publiczność miała możliwość zobaczyć występy naszych zespołów, m.in. zespołu dziecięcego „Krakowiaczek” oraz Chóru „Polskie Kwiaty”, także swoimi talentami podzielili się pani Natalia Płochotnik, Małgorzata Plochotni, pani Mirosława Kułakowa, pan Włodzimierz Kaczurowski, Olga Sergejenko oraz Julia Judowa. Nad przebiegiem koncertowej części czuwała pani Sylwia Cichoń, nauczycielka skierowana przez ORPEG, oraz pani Anastazja Strelcowa, a technicznej – pan Jerzy Lipiecki.
O roku pracy, który owocował wydarzeniami, którymi celem było promowanie polskiej kultury w Odessie, oraz zwycięstwami w wielu konkursach, w których wzięli udział uczniowie Szkoły, opowiedziała pani prezes Swietłana Zajcewa-Wełykodna. Pani prezes wręczyła wszystkim zwycięzcom dyplomy i nagrody.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła multimedialna mapa „Skąd mój ród”, gdzie mieszkańcy, goście miasta i wszyscy chętni szukali i zaznaczali miejsca, skąd oni albo ich przodkowie przybyli do naszego miasta.
W obchodach Dnia Europy wzięli udział pani Jarosława Reznikowa, przedstawicielka Odeskiej Administracji Obwodowej, pani konsul RP w Odessie Żaneta Dela oraz goście z polskich organizacji z Pierwomajska (obwód mikołajowski) i Sławuty (obwód chmielnicki).
Główny cel tegorocznego święta został osiągnięty. Odessa jako miasto wielu kultur i narodów po raz kolejny zademonstrowała chęć Ukrainy do zbliżenia się z krajami Unii Europejskiej oraz plany Ukrainy związane z wejściem do Unii.
Chcemy podziękować Odeskiej Radzie Miejskiej za wsparcie naszej inicjatywy i pomoc w organizacji uroczystości.
Działanie realizowane w ramach projektu “Dla NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowanego przez Fundacje Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granica 2021.

Zdjęcia: Aleksander Woropajew, Irena Kozłowa, Olga Krawcowa

Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie,