VII Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” w Czerwonogrodzie

15 października 2020 w Szkole Sobotnio-niedzielnej im. Jana Pawła II w Czerwonogradzie przy TKPZL w Czerwonogradzie odbyło się VII OGÓLNOUKRAIŃSKIE DYKTANDO Z JĘZYKA POLSKIEGO “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Dyktando z języka polskiego na Ukrainie . W którym wzięło udział 18 uczniów naszej Szkoły.
Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Mistrz Dyktando – Andrzej Tuczapec
I – Andrzej Kortko
II – Daniel Judczenko
Najstarszy uczęstnik Dyktando Natalia Busko.
Wszyscy nasi ulubieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody, prezenty, słodycze. Po uroczystej części spotkania  na uczestników czekał pyszny poczęstunek
Autor: Irena Zając
Szkoła Sobotnio-niedzielna im. Jana Pawła II w Czerwonogradzie przy TKPZL w Czerwonogradzie