VII Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą już na półmetku

Trwa drugi etap VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023. Do egzaminu ustnego, który rozpoczął się 18 marca, zakwalifikowało się 59 uczniów w wieku 14-18 lat. Ich zadaniem jest prezentacja samodzielnie napisanej pracy na wybrany temat (od średniowiecza po współczesność) oraz udzielenie odpowiedzi na pytania. W komisjach egzaminacyjnych zasiadają profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Opolskiego. Etap ten ma potrwać do końca kwietnia.

Równolegle odbywa się drugi, ostatni, etap Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą dla osób w wieku 10-13 lat. Zorganizowany w ramach Olimpiady Historii Polski Konkurs ma zachęcić uczniów młodszych klas do poznawania dziejów Polski i przygotować przyszłych olimpijczyków. Jego wyniki poznamy pod koniec kwietnia.

Do Olimpiady i Konkursu, które rozpoczęły się 27 listopada 2022 roku, dostało się łącznie 315 uczniów z 30 krajów: Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Indii, Libii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Nowej Zelandii, Kanady, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Austria, Węgier, Chiny, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. W tym 205 – do Olimpiady i 110 – do Konkursu.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/ 

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki