2019

W nas jest Polska – Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech.

Polska Macierz Szkolna w Niemczech obchodziła w 2019 roku jubileusz 50-lecia istnienia. Niniejszy projekt miał na celu przypomnienie historii oraz znaczenia jakie odegrała organizacja w dziejach oświaty polskiej na terenie Niemiec, a także uhonorowanie wszystkich osób, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz wychowania młodych Polaków świadomych swoich polskich korzeni i kultury.
W ramach projektu przygotowana została wystawa składająca się z 11 tablic, ukazująca historię organizacji, władze, symbole, dane statystyczne przedstawiające skalę działań na przestrzeni 50 lat oraz jej obecną działalność. Został również wyprodukowany pamiątkowy folder, w którym zostały zaprezentowane szkoły wchodzące w skład PMSz. Ważnym punktem projektu było dofinansowanie jednodniowej uroczystości, w której udział wzięli nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz absolwenci PMSz, jak również przedstawiciele zarządu organizacji, a także zaproszeni goście z Niemiec i Polski. Podczas imprezy nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy, a następnie zaprezentowany został program artystyczny.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 99 999,00 zł

Skip to content