Walka z koronawirusem na Ukrainie

Rozpoczynamy nową serię “Raporty z oblężonych miast”. Bezpośrednie relacje naszych przyjaciół z mediów na świecie. Jak wygląda sytuacja w ich miastach, państwach. Jak wygląda sytuacja Polaków za granicą.
Dzisiaj zapraszamy na relacje z Ukrainy: Żytomierza, Lwowa, Kijowa i Stanisławowa.

Portal Międzymorza Jagiellonia.org Włodzimierz Iszczuk
Kurier Galicyjski @Eugene Salo
Dziennik Kijowski @Stanislaw Panteluk
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku @Andrzej Leusz

Z relacji dziennikarzy mediów polskich na temat sytuacji na Ukrainie można zapoznać się również  na stronie  Wschodniej Gazety Kresowej  Kresy24.pl