Warsztaty dla wolontariuszy w Ukraińsko-Polskim Sojuszu im. T. Padury w Równym

Kto się uczy w niedzielę, ten My🙂
Mamy dzisiaj szkolenia od Tomasz Kaluski.
👍Głębiej poznajemy zasady wolontariatu
👍Zwalczamy obawy w pracy wolontariusza
👍Dowiadujemy się o sobie coś nowego
👍Uczymy się rozmawiać ze starszymi ludźmi, analizujemy ich potrzeby i oczekiwania
👍Dowiadujemy się jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, pracując z seniorami
👍Dzielimy się doświadczeniem z poprzednich wyjazdów do seniorów
👍Ustalamy wspólną strategię następnych spotkań, żeby odbiorcy otrzymali nie tylko wsparcie materialne, ale też psychologiczne
Projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” realizowany przez Fundacja Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Ewa Mańkowska
 Ukraińsko- Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równym