Warsztaty dla wolontariuszy w Ukraińsko-Polskim Sojuszu im. T. Padury w Równym

Kto się uczy w niedzielę, ten My?
Mamy dzisiaj szkolenia od Tomasz Kaluski.
?Głębiej poznajemy zasady wolontariatu
?Zwalczamy obawy w pracy wolontariusza
?Dowiadujemy się o sobie coś nowego
?Uczymy się rozmawiać ze starszymi ludźmi, analizujemy ich potrzeby i oczekiwania
?Dowiadujemy się jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, pracując z seniorami
?Dzielimy się doświadczeniem z poprzednich wyjazdów do seniorów
?Ustalamy wspólną strategię następnych spotkań, żeby odbiorcy otrzymali nie tylko wsparcie materialne, ale też psychologiczne
Projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” realizowany przez Fundacja Wolność i Demokracja.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Ewa Mańkowska
 Ukraińsko- Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równym