Warsztaty o przedsiębiorczości w XL LO w Warszawie

 

13 marca i 21 marca 2017 roku w XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Warszawie odbyły się warsztaty towarzyszące prezentowanej tam wystawie „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z ważnymi postaciami życia gospodarczego pochodzącymi z Kresów oraz ich wkładem w rozwój przedsiębiorczości, ekonomii i wynalazczości na ziemiach polskich doby industrializacji. Dzięki atrakcyjnej formie zajęć – grze edukacyjnej – licealiści mogli niejako w praktyce poznać reguły prowadzenia przedsiębiorstwa, zdobywania kapitału.
W zajęciach wzięli udział uczniowie dwóch klas I. Zainteresowanie tematem i w jednej, i drugiej grupie było ogromne. Młodzież z zaangażowaniem włączyła się w zabawę, szybko przyswoiwszy sobie jej zasady i poznawszy historyczne i obyczajowe tło epoki.
Uczniowie odgrywający role animatorów przedsięwzięć gospodarczych: Leona Sapiehy, Ignacego Łukasiewicza, Michała Elwiro Andriollego, Jana Szczepanika, Jana Lubomirskiego oraz Franciszka Stefczyka, których atrybutem w grze był cylinder, ze skupieniem przyjmowali uwagi dotyczące sposobu noszenia tego nakrycia głowy i kłaniania się nim. Pozostali, którzy wcielili się w postaci inwestorów, z zapałem inwestowali otrzymane banknoty Banku Polskiego w fabryki, banki czy wynalazki.
Zajęcia w obu klasach zakończyły się deklaracją chęci ponownego obejrzenia wystawy pod kątem świeżo zdobytej wiedzy.
Warsztaty w XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Warszawie poprowadził doktor Krzysztof Jabłonka, historyk i dyplomata, od ponad 30 lat uczący historii w szkołach średnich, były konsul RP w Moskwie, Charkowie i Grodnie.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017