Warsztaty z przedsiębiorczości w LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie

11 kwietnia 2017 roku dwie klasy LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie pod przewodnictwem trenera odkrywały fascynujący świat polskiej przedsiębiorczości, gospodarki i ekonomii.

Okazją do tego były warsztaty przeprowadzone na kanwie dostępnej w szkole wystawy zatytułowanej „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.
Wybrani uczniowie weszli w giełdowe szranki, aby jako Łukasiewiczowie, Sapiehowie, Szczepanicy czy Stefczykowie konkurować ze sobą o największy przychód osiągnięty ze sprzedaży akcji swych przedsiębiorstw. Pozostali uczestnicy zabawy spełniali się jako inwestorzy, rozważnie angażując swoje środki finansowe w najlepiej wypromowane produkty.
W ten sposób w przyjaznej atmosferze kolejna grupa młodzieży uświadomiła sobie, jak ogromny wkład mieli polscy przedsiębiorcy pochodzenia kresowego w światowe dziedzictwo rozwoju technologii i wynalazczości.
W warsztatach wzięło udział 63 uczniów LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017