Warsztaty z przedsiębiorczości w Technikum Budowlanym nr 5 w Warszawie

7 kwietnia 2017 roku uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie mieli okazję przekonać się, jak bardzo w osiągnięciu sukcesu pomaga kreatywność. Stało się to za sprawą warsztatów, w których wzięli udział.

Ich tematyka nawiązywała do prezentowanej w szkole wystawy „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”.

Wyposażeni w wiedzę wyniesioną z wystawy, uzupełnioną o dodatkowe informacje pozyskane od prowadzącego warsztaty, uczniowie oddali się zabawie edukacyjnej „Spółka akcyjna”. W jej trakcie poznali znaczenie pieniądza, inwestując w wynalazki polskich ludzi sukcesu, takich jak Leon Sapieha, Franciszek Stefczyk czy Jan Szczepanik. Z zajęć wyszli bogatsi nie tylko o banknoty Banku Polskiego, którymi grali na giełdzie, ale przede wszystkim o wiedzę i moc radości.

 W warsztatach wzięło udział 34 uczniów Technikum nr 5 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017