Wieczór poezji Adama Asnyka w Odessie

Minęła wiosna, minęło lato, I smutna jesień już mija…
Adam Asnyk

Odessyjczycy po wakacyjnej przerwie kontynuują tradycję poznawania polskich poetów i piękna rodzimej poezji oraz recytują wiersze.

Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie miłośników polskiej poezji odbyło się w niedzielę 29 września. Miejscem spotkania była już tradycyjnie gościnna Biblioteka Publiczna im. Mychajła Hruszewskiego.

Jesień to czas na dobrą poezję z lekkimi nutami smutku, refleksji oraz odrobiną melancholii. Taka jest poezja Adama Asnyka (1838-1897), który był nie tylko poetą, ale też publicystą oraz działaczem patriotycznym, podejmującym w swej twórczości refleksję nad przeżywanym kryzysem światopoglądowym, pogłębionym klęską narodową. W swej liryce wyrażał  tęsknotę za siłą ducha i pragnienie odrodzenia „duszy współczesnej”, co stało się powodem do nadania mu miana „poety filozofa”. Za życia uznawano go za najwybitniejszego poetę epoki pozytywizmu, choć historycy literatury zaliczają go często do drugiej generacji romantyków.

Wieczór został zorganizowany z okazji 180. rocznicy urodzin Asnyka. Z życiorysem poety zapoznali gości organizator cyklu imprez poetyckich, lektor Centrum Kultury Polskiej Denis Majdaniuk oraz dizajnerka, autorka serii widokówek, które upamiętniają te wieczory poetyckie, pani Ksenia Pasternak.

Twórczość Asnyka została zaprezentowana przez członków Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkową widokówkę z tekstem wiersza „Daremne żale”. Treść utworu stanowi pretekst do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Poeta podkreśla w nim konieczność kroczenia z duchem czasu, budowania nowego, lepszego świata, co i my planujemy robić dalej, organizując spotkania z polską poezją. Kolejne zaplanowane jest na 28 października. Dowiemy się na nim więcej o życiu i twórczości autora słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito” Zbigniewie Herbercie. Będziemy mieli zaszczyt widzieć tam Państwa!

Tekst: Denis Majdaniuk
Zdjęcia: Anastazja Strelcowa

 

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.