Wielka majówka w Berdyczowie

Na zakończenie zajęć szkolnych wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na wycieczkę do Berdyczowa. W niedzielny poranek, sprzed budynku szkoły ruszył autokar. Po drodze były wspólne śpiewy. Wspominano pierwszą lekcję i kolejne wydarzenia z kalendarza szkolnego.
Planowano też przyszłość. Uczniowie mówili o tym, kim chcieliby być. Rodzice podzielili się marzeniami ze swojego dzieciństwa, a pani Teresa Cwalina opowiedziała, jak dziecięce pragnienia spełniły się w życiu Josepha Conrada, któremu poświęcone jest muzeum berdyczowskie, będące celem tej wyprawy.
O miejscu, w którym powstało, mówiła już w Berdyczowie siostra Kamila. Ona też była przewodnikiem w sanktuarium maryjnym, gdzie mieści się muzeum, i w samym muzeum.
Z pewnością ta pierwsza wizyta u Josepha Conrada była zaproszeniem do powrotu na berdyczowskie wzgórze i stanowiła zachętę do samodzielnego odwiedzenia muzeum i do lektury książek, nie tylko autorstwa Josepha Conrada.
Uczniowie odwiedzili też Bibliotekę Dziecięcą w Berdyczowie – obejrzeli polski księgozbiór, salę ukraińską i zbiory muzeum żydowskiego.
Potem był spacer i konkurs, w którym trzeba było rozpoznać miejsca z muzealnych fotografii, następnie – lody w ogródku kawiarnianym, sesja fotograficzna na berdyczowskim rynku i powrót do Żytomierza.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem#FundacjiWolnośćiDemokracja w ramach projektu„Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.