WIELKA POLSKA RODZINA – PROMUJEMY POLSKĄ KULTURĘ NA ŚWIECIE – 2022 ROK

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotacja w wysokości 261 550,00 zł

 

Projekt “Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na świecie” ma na celu aktywizację i integrację środowisk polonijnych w kraju zamieszkania poprzez wspólne działania na rzecz budowania i wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków. Ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma podejmowanie wspólnych inicjatyw. Skoncentrowanie wokół jednego celu pomaga budować więzi, promować kulturę Polską w lokalnym środowisku, stwarza możliwość zaangażowania się w działania i aktywnego udziału wszystkich członków organizacji.
Założeniem projektu jest dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostanie objętych 14 działań z 9 organizacji z Australii, Włoch, Słowenii, Francji i Kazachstanu.
Termin realizacji: styczeń-grudzień 2022 r.
Fundacja Wolność i Demokracja od lat prowadzi działalność skierowaną na wzmacnianie i aktywizowanie środowisk polskich i polonijnych. W ramach różnych projektów organizowane są działania sprzyjające integracji i budowaniu pozytywnego wizerunku Polski takie jak konkursy, olimpiady, wycieczki, konferencje, wystawy, szkolenia itp.
Skip to content