Wielkanocne warsztaty w Białej Cerkwi

W piątkowy wieczór, 5 kwietnia, uczniowie i słuchacze kursów języka polskiego w sobotniej szkole przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z.Krasińskiego w Białej Cerkwi zebrali się na warsztatach poświęconych obchodom Świąt Wielkanocnych w Polsce.

Na początku prezes stowarzyszenia Pani Helena Chomenko opowiedziała o tematyce Wielkiej Nocy w malarstwie, wyjaśniając przy tym poszczególne symbole najczęściej pojawiające się na obrazach: cierpienia, przemiany chleba (hostii) i wina w ciało i krew Chrystusa, mycie nóg.

Następnie uczniowie i słuchacze mieli okazję zobaczyć prezentację poświęconą obchodom tych świąt, symbolice poszczególnych produktów wchodzących w skład święconki i tradycji robienia palm wielkanocnych w Polsce, a także zostali zapoznani z tym, jak kiedyś na polskiej wsi obchodzono to najważniejsze katolickie święto.

Na koniec wszyscy, pod czujnym okiem pani Ireny Żydeckiej wykonali wielkanocne palmy oraz skosztowali wielkanocnego mazurka.

Zajęcia objęte projektem „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.