Wiosenne porządki na polskich cmentarzach na Ukrainie


Fundacja Wolność i Demokracja sprawuje opiekę nad polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi: na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Cmentarz Orląt, Górka Powstańcza, kwatera powstańców z 1830 roku „Żelazna Kompania”), kwaterą wojenną z 1920 roku na cmentarzu Janowskim, cmentarzem wojennym z 1920 w Firlejówce/Andrijówce oraz Horpinie, polskim cmentarzem wojennym z 1920 roku w Zadwórzu i polskim cmentarzem wojennym w Mościskach. Za nami pierwsze prace porządkowe oraz dokumentacja stanu cmentarzy po zimie.
Reportaż “Kuriera Galicyjskiego”:


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej