Wiwat król, wiwat sejm, wiwat wszystkie stany! Czym była Konstytucja 3 maja?

231 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja regulującą ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polska i Litwa (wówczas w jej skład wchodziły dzisiejsze ziemie białoruskie i ukraińskie) stały się oficjalnie jednym, niepodzielnym państwem.

O znaczeniu Konstytucji 3 Maja i okolicznościach jej późniejszego obalenia napisano już bardzo wiele. Przypomnijmy więc tylko, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej) nowoczesna konstytucja. A co oznaczała ona dla Kresów? Przede wszystkim scalała Koronę Polską i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo – Rzeczpospolitą Polską, znosząc wcześniejsze postanowienia Unii Polsko-Litewskiej z 1569 r. Szczegóły zjednoczenia zawierał uchwalony później w tym samym roku akt Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Niedługo po uchwaleniu Konstytucji do Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie, oficjalnie w obronie wolności i prawa, na “zaproszenie” konfederacji targowickiej. W tej wojnie też wsławili się jako dowódcy Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski. Polacy, Litwini, Białorusini i Ukraińcy walczyli dzielnie, ale zostali pokonani przez przeważające siły wroga. Doszło do II rozbioru Rzeczypospolitej i cofnięcia reform Sejmu Wielkiego. Ale walka trwała nadal.

Zachęcamy do zapoznaniem się z naszymi infografikami przedstawiającymi kulisy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Każda z nich skupia się na wybranym zagadnieniu, kolejno: korzystnej sytuacji międzynarodowej, jaka zaistniała dla Rzeczpospolitej pod koniec lat 80 XVIII wieku; pracom i uczestnikom Sejmu Wielkiego; postanowieniom Konstytucji i intrygom Targowiczan oraz dziejom wojny 1792 roku.

Poniżej do pobrania nasze materiały w formie rollupów (do użytku w internecie i do druku):

Dzień Poloni i Polaków za Granicą, Dzień Konstytucji 3 maja rollup 100 cm x 200 cm

Infografika: Przymierze polsko-pruskie rollup 80 cm x 200 cm

Infografika: Sejm Wielki rollup 80 cm x 200 cm

Infografika: Konstytucja 3 maja rollup 80 cm x 200 cm

Infografika: Wojna roku 1792 rollup 80 cm x 200 cm