Wizyta dzieci z “Warszawskiego lata z Polską” w ratuszu dzielnicy Żoliborz

W dniu dzisiejszym nasi goście z “Warszawskiego lata z Polską” odwiedzili ratusz warszawskiego Żoliborza. Dzieci spotkały się z Burmistrzem, poznały zasady funkcjonowania dzielnicy. Serdecznie dziękujemy władzom dzielnicy Żoliborz za wsparcie naszego projektu.

Żoliborz Żoliborz2 Żoliborz3Żoliborz4 Żoliborz5


Projekt „Wyjazd Edukacyjny Dzieci i Młodzieży Polskiego Pochodzenia ze Wschodu do Polski – Warszawskie Lato z Polską” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.

MEN małe