Wizyta studyjna dla dyrektorów, prezesów prowadzących społeczne placówki oświatowe na Ukrainie 

  W dniach 23 – 29 września w Warszawie trwa wizyta studyjna dla dyrektorów, prezesów prowadzących społeczne placówki oświatowe na Ukrainie organizowana przez  Fundacje Wolność i Demokracja. W wizycie studyjnej bierze udział 18 dyrektorów i prezesów prowadzących społeczne placówki oświatowe.  Oprócz roboczych wizyt w szkołach polskich i wymiany doświadczeń z polskimi placówkami w zakresie: opracowania rocznego planu pracy szkoły, organizowania procesu nauczania, sprawowania nadzoru, w tym prowadzenia ewaluacji pracy szkoły, organizowania uroczystości i imprez szkolnych we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, uczestnicy projektu mają zapewniony też bogaty program kulturalny.

Dyrektorzy biorący udział w projekcie   podczas wizyty studyjnej odwiedzili  instytucje i organizacje pozarządowe wspomagające nauczanie języka polskiego i w języku polskim za granicą, a także  instytucje oświaty i polskie szkoły.  Wizyta studyjna przyczyniła się do nawiązania współpracy kadry zarządzającej szkół polonijnych  ze szkołami w Polsce.

 

Wizyta studyjna dla dyrektorów, prezesów prowadzących społeczne placówki oświatowe na Ukrainie  jest realizowana w ramach projektu

Wybieram Polski. Program staży i wizyt studyjnych finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.