Wizyta studyjna dla nauczycieli

wizyty dla nauczycieli 860x400Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza 30 osobową grupę nauczycieli przedmiotów ojczystych z Ukrainy do udziału w wizycie studyjnej połączonej z intensywnym kursem doskonalącym umiejętności metodyczne. Wizyta studyjna odbędzie się w dniach 18.06.-11.07.2015 r. Warszawie i jest organizowana w ramach projektu pt. „Kompleksowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Ukrainie – doskonalenie nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach wizyty studyjnej każdy uczestnik może liczyć na:

  1. warsztaty przygotowujące do pracy z dorosłymi, warsztaty dotyczące tworzenia projektów, doradztwa metodycznego, doskonalenia języka polskiego oraz warsztaty przygotowujące do tworzenia scenariuszy imprez szkolnych;
  2. stałą pomoc trenerów podczas zajęć w Warszawie, na Ukrainie. Pomoc „na odległość” przy tworzeniu scenariuszy warsztatów w ramach praktyki edukatorskiej, przy pisaniu pracy kwalifikacyjnej;
  3. zbiór potrzebnych do pracy edukatorskiej materiałów metodycznych i potrzebnej literatury;
  4. wymianę doświadczeń z polskimi placówkami doskonalącymi nauczycieli;
  5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydanego przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Partner”.

Warunki dla uczestników wizyty studyjnej i doskonalenia


Zgłoszenia do udziału w wizycie studyjnej należy przesłać na mail: [email protected] do dnia 05.06.2015 r.