Wręczenie nagród dla laureatów i finalistów VII Olimpiady Historii Polski w Wiedniu

W ostatnich dniach  w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu  zostały wręczone nagrody Laureatom i Finalistom III etapu oraz uczestnikom II etapu  VII Olimpiady  i I Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą za rok 2022/2023 .

Serdecznie gratulujemy raz jeszcze laureatom: Julii Kasprzyk i Szymonowi Świerkowi, finaliście Marcelowi Dębowskiemu zwycięstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe oraz nagrody rzeczowe.

„Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki”

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja  zgodnie z polskimi aktami prawnymi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.