Wręczenie nagród laureatom V Olimpiady Historii Polski w Budapeszcie

W piątek 10 grudnia w siedzibie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”.

Trójka uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie brała po raz pierwszy udział w tym konkursie, stając w szranki z niemal trzystoma uczestnikami z placówek polonijnych z całego świata. Wśród laureatów V edycji znalazła się uczennica Zosia Bedynska. Nauczycielem przygotowującym ją do konkursu była kierownik Beata Mondovics.  Zosia odebrała z  rąk pani kierownik dyplom laureata oraz piękne nagrody ufundowane przez Fundację Wolność i Demokracja, a Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie otrzymała tytuł „Placówki olimpijczyków”!

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

 

 


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

PATRONAT: