Wręczenie nagrody laureata I Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 w Siegen

W grudniu w Szkole Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla laureata I Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023.

Konkurs zorganizowano dla dzieci w wieku 10-13 lat  w ramach VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023. W centralnych eliminacjach wzięło udział 32 uczniów z 13 krajów.

Jednym z laureatów finałowych eliminacji został uczeń Szkoły Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Siegen  – Franciszek Kоziorоwski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Celem Olimpiady  i Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego, organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja  zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej.

„Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki”