Wspólnymi siłami udało się dostarczyć pomoc na Podole!

Dzięki współpracy Fundacji, Stowarzyszenia Nowosiółka Koropiecka i Puźniki – Nasze Dziedzictwo, Chorągwi Łódzkiej ZHP i dolnośląskich Ratowic, do odciętej od świata Nowosiółki Koropieckiej (obecnie Sadowe) trafił transport z najpotrzebniejszymi darami z Polski. Dziękujemy każdemu ofiarodawcy, który przyczynił się do powodzenia tej misji!

Projekt “Wsparcie dla Ukrainy” współfinansowany w ramach darowizny Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego