Wyjątkowy pierwszy dzwonek

W rozpoczęciu roku szkolnego w placówkach z polskim językiem nauczania objętych programem “Biało-czerwone ABC” we Lwowie, Gródku Podolskim i Łanowicach wzięli udział przedstawiciele Zarządu i Rady Programowej Fundacji. Więcej o rozpoczęciu roku szkolnego w lwowskiej szkole nr 24 można przeczytać na stronie Kuriera Galicyjskiego pod adresem www.kuriergalicyjski.com/index.php/reportage/3562-wyj-tkowy-pierwszy-dzwonek

Fot. Krzysztof Szymański

Fot. Krzysztof Szymański


logotypMSZ_
Projekt “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Jego celem jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.