„Za naszą i waszą wolność … Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej”.

21 kwietnia 1920 roku  w Warszawie  został podpisany   jeden z ważniejszych sojuszy, jakie II Rzeczpospolita zawarła podczas dwudziestolecia międzywojennego. Był to sojusz polsko-ukrainski 1920 roku, który formalizował zawarte jeszcze w grudniu 1919 r. tajne porozumienie i umożliwił dalszą, wspólną walkę z bolszewikami.

Polska uznała wówczas Ukraińską Republikę Ludową i Dyrektoriat jako rząd Ukrainy, a także zobowiązywała się do działań na rzecz jego uznania  przez państwa europejskie.   Bezpośrednim następstwem sojuszu była podjęta 25 kwietnia 1920 roku ofensywa przeciwko bolszewikom, zwana również wyprawą kijowską.  Armia ukraińska  walczyła u boku Wojska Polskiego również w dniach największego zagrożenia  dla naszego kraju, będąc jedynym liczącym się sojusznikiem w wojnie z bolszewikami.

Oba kraje zobowiązały się do niezawierania umów międzynarodowych skierowanych przeciw sobie oraz gwarantowały prawa ukraińskiej ludności w Polsce i polskiej na Ukrainie. Ze strony polskiej umowę podpisał wiceminister spraw zagranicznych Jan Dąbski, ze strony ukraińskiej kierownik ministerstwa spraw zagranicznych, przewodniczący delegacji URL na rozmowy z Polską toczone od jesieni 1919 r., Andrij Liwycki.

Tematyce sojuszu Piłsudski -Petlura poświęcona jest wystawa przygotowana dla was  do zapoznania się z którą  szczególnie zapraszamy w 100 rocznicę  tego wydarzenia.

Na 16-stu planszach  ukazujemy skomplikowane  losy współpracy polityczno-wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i Atamana Głównego Symona Petlury.

Wystawa elektroniczna jest także znakomitym narzędziem dydaktycznym na lekcjach historii.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on line