ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku.

Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej.
W roku 2020 obchodzimy 100 rocznicę sojuszu polsko- ukraińskiego, chcemy rozmawiać o braterstwie dwóch narodów, szukać tego co nas łączy, a nie rozdziela, i promować ideę braterskiego sąsiedztwa.
Ideą projektu jest budowanie wspólnej tradycji historycznej oraz edukacja i upowszechnienie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży ukazanie obszarów działań łączących społeczność polską i ukraińską w kontekście obchodów 100-lecia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zawartą w kwietniu 1920 roku w Warszawie w czasie wojny Polski z Rosją bolszewicką.
Dziękujemy młodzieży KOC im. K. Makuszyńskiego za zainteresowanie się tematem oraz udział w zajęciach.
więcej informacji i projekcie znajdziecie państwo na poniższej stronie:

Działanie jest realizowane przez  Fundację Wolność i Demokracja  w ramach  projektu  „ Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności”.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

więcej: #kocstryj