Zakończył się etap okręgowy V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości”

V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości” wchodzi w ostatnią fazę. Przed jej uczestnikami został już ostatni, trzeci, etap.

Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 24 kwietnia – 31 maja. Uczniowie, którzy do nich przystąpili – 93 osoby – mieli za zadanie zaprezentować samodzielnie przygotowaną pracę z wybranej przez siebie epoki od średniowiecza po współczesność oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki pracy. W komisjach egzaminacyjnych zasiadali profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.

Ostatecznie spośród 93 uczestników komisje egzaminacyjne wyłoniły 26 osób, które zakwalifikowały się do III etapu – centralnego.

Etap centralny odbędzie się podobnie jak okręgowy online w dniach 1 – 4 lipca. Tak samo jak poprzedni zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej, pisemnej, uczniowie będą wypełniali test, w drugiej ustnie odpowiadali na pytania. Najlepsi otrzymają indeksy polskich uniwersytetów państwowych.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Lista osób zakwalifikowanych do  III etapu V Olimpiady Historii Polski  dla Polonii i Polaków za granicą

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą, przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do III etapu V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

Lp. Imię i nazwisko uczestnika OHP Szkoła Imię i nazwisko nauczyciela Wynik II etapu
1. Igor Kowalczyk Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, Agnieszka Bułkowska 90
2. Zsófia Bedyńska Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Beata Mondovics 87
3. Jaryna Wasyłyk Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Danuta Stefanko 85
4. Taisa Strużańska Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Danuta Stefanko 84
5. Kamilia Pawłowa Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie Maryna Taraszkiewicz 81
6. Hubert van de Pavert Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Anna Kasperska 81
7. Sergij Radko Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu “Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” w Koziatyniu, Natalia Czaikovska, Bożena Dąbrowska 80
8. Adam Joseph APESP CSI Lion – 2 Stanislaw Jamroz 79
9. Michał Samson LO ORPEG Grecja Grzegorz Nowak 79
10. Marcjan Nitkiewicz Liceum nr. 10 im. Świętej Marii Magdaleny we Lwowie Aleksander Guły 79
11. Olga Sergiienko Związek Polaków na Ukrainie oddział im. Adama Mickiewicza  w Odessie. Streltsova Anastasiia 78
12. Yulia Kryżaniwska Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej Tetiana Biłyk 78
13. Daniel Demczuk Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym w Toronto Sylwia Krupa 76
14. Olia Luhovska Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie, Anastasiia Streltsova 74
15. Jana Furyk Polska Szkoła Sobotnia przy Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie Julia Sierkowa 73
16. Krystian Wiktor Lewicki brak brak 73
17. Elena Leonora Schretter Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Anna Kasperska, Ilona Szliter-Wyzinska 72
18. Uczestnik   72
19. Jakub Bies Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie Ernest Kowalczyk 71
20. Kacper Blicharz Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wiedniu im. Jana lll Sobieskiego, Anna Kasperska, Ilona Szliter-Wyzinska 71
21. Uczestnik   71
22. Anastasiia Serdeha Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Julia Sierkowa 71
23. Elżbieta Tymofejewa Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu. Mariia Filisijenko 71
24. Zofia Dolińska Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie Izabella Elsner 70
25. Uczestnik 70
26. Oleksandr Zakrzhevskyi Polskie Kulturalno-Oświatowe stowarzyszenie “Rodzina” m. Browary. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie “Dom Polski” w Kijowie Grażyna Wieligorska 62***

*** Oleksandr Zakrzhevskyi zajął I miejsce w okręgu 6 i zgodnie z paragrafem 11.9. Regulaminu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą w roku szkolnym 2020/2021 został „automatycznie zakwalifikowany do III etapu Olimpiady”.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

PATRONAT: