Zakończył się III etap V Olimpiady Historii Polski 2020/2021 „W drodze do Niepodległości” gratulujemy laureatom i finalistom

Wyniki V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą przedstawiamy wyniki egzaminów III etapu V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

III etap V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą odbył się w dniach 1-4 lipca 2021.

Komitet Główny Olimpiady w skład którego wchodziło trzy komisje egzaminacyjne  obradował w Warszawie w siedzibie PTH, natomiast uczestnicy olimpiady łączyli się online. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Najpierw uczniowie online wypełnili test, a następnie, w tym samym trybie, odpowiadali na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego z zakresu dziejów Polski oraz z zadeklarowanej przez nich epoki historycznej, tej samej, którą wybrali w II etapie przed  3 osobową komisją egzaminacyjną.  Pomyślnie do  egzaminów w ramach III etapu   V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą  przystąpiło 25 uczniów, 12 z nich uzyskało tytuł Laureata, a 13 – finalisty V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków. 

Wśród laureatów i  finalistów  V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą znaleźli się uczniowie z Belgii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Kanady, Austrii, Węgier, Hiszpanii, Francji.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą odbyła się online w dniu 4.07.2021 w wydarzeniu wzięło udział około 60 osób.  Podczas wydarzenia  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Dr hab. Andrzej Korytko ogłosił wyniki  V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą, gratulacje uczestnikom złożyli również Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz,  Prezes PTH Prof. Krzysztof Mikulski,  Dyrektor  Departamentu  Współpracy z Polonią i Polakami MSZ Sławomir Kowalski, Dyrektor ORPEG Anna Radecka, Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski. Swoimi wrażeniami  podzielili się też uczestnicy III etapu olimpiady i ich nauczyciele.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu,   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dla uczestników olimpiady i ich nauczycieli zostaną przekazane nagrody rzeczowe  oraz nagrody przekazane również przez partnerów projektów ORPEG i IPN.

Serdecznie dziękujemy również partnerom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, są nimi: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Instytut Pamięci Narodowej.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika OHP OCENA KOŃCOWA TYTUŁ Nazwa i adres placówki polonijnej: Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady:
1 Igor Kowalczyk 125 Laureat Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP Agnieszka Bułkowska
2 Uczestnik 110 Laureat
3 Michał Samson 108 Laureat LO ORPEG Grzegorz Nowak
4 Elena Leonora Schretter 106 Laureat Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU  Anna Kasperska,  Ilona Szliter-Wyzinska
5 Marcjan Nitkiewicz 106 Laureat Liceum nr. 10 im. Świętej Marii Magdaleny we Lwowie Aleksander Guły
6 Kacper Blicharz 105 Laureat Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wiedniu im. Jana lll Sobieskiego  Anna Kasperska,  Ilona Szliter-Wyzinska
7 Zsófia Bedyńska 103 Laureat Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie Beata Mondovics
8 Sergij Radko 102 Laureat Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu “Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” Natalia Czaikovska, Bożena Dąbrowska
9 Jana Furyk 102 Laureat Polska Szkoła Sobotnia przy Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie Julia Sierkowa
10 Anastasiia Serdeha 102 Laureat Polska Szkoła Sobotnia przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Julia Sierkowa
11 Jakub Bieś 101 Laureat Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Madrycie Ernest Kowalczyk
12 Daniel Demczuk 100 Laureat Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym w Toronto Sylwia Krupa
13 Taisa Strużańska 97 Finalista Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Danuta Stefanko
14 Adam JOSEPH 94 Finalista APESP CSI Lion Stanislaw Jamroz
15 Jaryna Wasyłyk 93 Finalista Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Danuta Stefanko, Romana Tkaczuk
16 Kamilia Pawłowa 89 Finalista Gimnazjum imienia Władysława Syrokomli w Wilnie Maryna Taraszkiewicz
17 Hubert van de Pavert 83 Finalista Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu Anna Kasperska
18 Elżbieta Tymofejewa 79 Finalista Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu Mariia Filisijenko
19 Olia Luhovska 74 Finalista Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A.Mickiewicza w Odessie Anastasiia Streltsova
20 Olga Sergiienko 68 Finalista Związek Polaków na Ukrainie oddział im.Adama Mickiewicza  w Odessie Streltsova Anastasiia
21 Yulia Kryżaniwska 58 Finalista Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej Tetiana Biłyk
22 Uczestnik 56 Finalista
23 Zofia Dolińska 55 Finalista Szkoła Polska im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy Ambasadzie RP w Berlinie Izabella Elsner
24 Krystian Wiktor Lewicki 47 Finalista W własny zakresie Żaden
25 Oleksandr Zakrzhevskyi 41 Finalista Polskie Kulturalno-Oświatowe stowarzyszenie “Rodzina” m. Browary. Grażyna Wieligorska

Dr hab. Andrzej Korytko
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

Anna Śmigielska  Sekretarz Olimpiady

Członkowie komisji egzaminacyjnej:

dr hab. Piotr Bednarz, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr  hab. Tomasz Ciesielski, Uniwersytet w Opolu

Maciej Dancewicz, Fundacja Wolność i Demokracja

prof. dr. hab. Jarosław Kłaczkow, Uniwersytet Mikołaja  Kopernika w Toruniu

dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Małgorzata Nossowska, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet im. Marii Cuire-Skłodowskiej w Lublinie

Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom oraz szkołom i placówkom wspierającym ich naukę języka polskiego i historii, składamy serdeczne gratulacje!

 

 


ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

PATRONAT: