Zakończył się III turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider

25 sierpnia, po 10-dniowym pobycie, młodzież polskiego pochodzenia z polskich organizacji z Litwy, Białorusi i Mołdawii zakończyła szkolenie w ramach projektu Szkoła Lidera Polonijnego Ja – Lider.

Turnus rozpoczął się 16 sierpnia. Sześć pięcioosobowych zespołów (dwa z Wilna, dwa z Mińska oraz po jednym z Brzostowicy Małej i Kiszyniowa) uczestniczyło w zajęciach z zakresu zarządzania projektem, skutecznej komunikacji, roli lidera, języka polskiego i historii oraz w warsztatach obywatelskich. Dodatkowo młodzież zwiedziła Białystok, Supraśl i Kruszyniany oraz Warszawę.
Szkolenie odbywało się w cichym zakątku Podlasia, w hotelu Lipowy Most.
W trakcie pobytu zespoły przygotowywały miniprojekty, które do końca tego roku zostaną zrealizowane w ich miejscach zamieszkania. Konkurs na najlepszy projekt wygrał zespół z Wilna – harcerze z działu „HD” Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Ich zadaniem będzie przygotowanie koncertu charytatywnego, podczas którego mają zbierać datki na rzecz Wileńskiego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki.
Wszystkim zespołom gratulujemy pomysłów, życzymy sukcesów i z niecierpliwością czekamy na realizację miniprojektów.

DSC_9392 DSC_9428 DSC_9446 DSC_9474 DSC_9488


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą

godlo_z podpisem