Zebraliśmy 35 tysięcy złotych dla szkoły w Nowej Borowej!

Wraz z końcem roku 2016 przyszedł czas na podsumowanie naszej pracy. Jednym z działań pomocowych, jakie Fundacja Wolność i Demokracja skierowała do Polaków zamieszkałych na terenach dzisiejszej Ukrainy, jest przekazanie 35 tysięcy złotych na doposażenie szkółki sobotniej w Nowej Borowej.

Suma ta stanowi owoc zbiórki zorganizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz TVP Polonia realizowanej w ramach akcji „Polacy Polakom”. Nowa Borowa to mała miejscowość w obwodzie żytomierskim na Ukrainie, niemal w całości katolicka. Mieszkająca tam społeczność polska do niedawna była pozostawiona sama sobie. Nad utrzymaniem polskości czuwa Anna Bielak udzielająca lekcji języka polskiego i śpiewu w swym prywatnym mieszkaniu.
Brak zasobów, zaplecza technologicznego i odpowiedniego kapitału ograniczał możliwości edukacyjne placówki. Zbiórka pieniędzy była uzasadniona wolą krzepienia i wspierania polskiej tożsamości wśród Polaków na Ukrainie, a społeczność polska z Nowej Borowej ze względu na swą aktywność bezsprzecznie zasługiwała na pomoc. Podłączenie szkółki do Internetu, wyposażenie jej w komputery otworzyło nowe kanały informacyjne, pozytywnie wpływając na pogłębianie wiedzy o Polsce – jej języku, kulturze, sztuce oraz historii, czyli wszystkich czynnikach formujących tożsamość.
Doposażenie szkoły w meble zwiększyło komfort pracy, natomiast sprzęt elektroniczny taki jak mikrofony czy odtwarzacze MP3 doskonale służy uczniom pielęgnującym swe zdolności śpiewacze. Drukarka, która znalazła się na liście zakupionych sprzętów, jest narzędziem niezbędnym do funkcjonowania wszelkich placówek oświatowych. Drukowanie materiałów edukacyjnych czy tworzenie dokumentacji, działania promocyjne – wszystko to zwiększa możliwości operacyjne placówki.
Posiadanie komputerów i innego sprzętu elektronicznego niezmiernie podnosi atrakcyjność i skuteczność pracy szkółki sobotniej w Nowej Borowej. Jeżeli bowiem sam proces kształcenia w duchu polskości kojarzony jest z dostatkiem, zaawansowaniem technologicznym i obietnicą zyskania perspektywicznych umiejętności, to tym więcej osób (nie tylko młodzieży) będzie chciało pozostać w kręgu tożsamości polskiej lub w ów krąg wkroczyć.
Uczynienie z polskości synonimu progresu, rozwoju i możliwości to najlepsza metoda utrzymania polskiej obecności na Ukrainie i w każdym innym miejscu, gdzie żyją ludzie pragnący być jej częścią. O namacalnych dowodach celowości przeprowadzonej zbiórki świadczą zdjęcia oraz listy dziękczynne nadsyłane przez Annę Bielak do Fundacji Wolność i Demokracja oraz TVP Polonia, które niniejszym przedstawiamy.
Niemniej, co najbardziej podnosi na duchu, to obraz solidarności Polaków, która nie zna żadnych granic – ani tych narzucanych przez podziały terytorialne, ani tych wynikających z fizycznych ograniczeń jednostki, marazmu lub umysłowej inercji syconych przez samozadowolenie czy wygodnictwo. Dzięki wszystkim Państwu, którzy wsparli akcję „Polacy Polakom” z myślą o sobotniej szkółce w Nowej Borowej, polskość żyje i wzrastać będzie wraz z młodym, kresowym, polskim pokoleniem.
Fundacja Wolność i Demokracja dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli oraz TVP Polonia i życzy niespożytych sił do pracy w Nowym Roku 2017.