„ZIELONA SZKOŁA MÓWIENIA BEZ BEŁKOTANIA I FAFLUNIENIA”   w  Haus Concordia

   

W dniach 14-16.06.2019 Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Misericordia e.V. zorganizowało dla swoich uczniów wyjazd na „Zieloną Szkołę mówienia bez bełkotania i faflunienia” w Haus Concordia. Dzieci pod merytoryczną opieką nauczycieli zdobywały wiedzę na temat ortografii, przysłów i związków frazeologicznych oraz ćwiczyły za pomocą wierszyków, łamańców językowych i piosenek wyraźną wymowę. Nieocenionym wsparciem w ćwiczeniach były bębny, pomagające w zachowaniu rytmu wypowiedzi. Dzieci pracowały w 4-i 5-osobowych grupach i zmieniały rotacyjnie kolejne stacje:

– Małgorzata Szynkiewicz-Burzinski (łamańce językowe i wymowa trudnych głosek)

– Magdalena Kowalczuk (muzyczne łamańce językowe)

– Paweł Kowalczuk (rytmika)

– ks. Mikołaj Skórecki (biblijne związki frazeologiczne)

– Ewa Zielińska (przysłowia i powiedzenia)

Nie zabrakło przerwy na aktywności sportowe. Na koniec dnia odbył się konkurs, w którym sprawdzane były nabyte w czasie roku szkolnego umiejętności ortograficzne i znajomość związków frazeologicznych. Dzieci musiały wyszukiwać w zdaniach były błędy językowe a także tworzyć anagramy. Przy ognisku nagrodziliśmy zwycięzców i wspólnie śpiewaliśmy poznane piosenki. W niedzielę przed Mszą Św. Odbył się marsz na orientację. Dzieci podzielone na 3 grupy pod opieką wychowawców musiały odnaleźć zaznaczone na mapie punkty oraz rozwiązać czekające tam na nich zadania historyczne, językowe, przyrodnicze i literackie. Na koniec można było oddać się zabawom sportowym, przechadzkom i pogawędkom – oczywiście w języku polskim!

 

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w ramach realizacji projektu “Pod znakiem białego orła. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech”.